Przypominamy, że dzień 06.01, a więc najbliższy piątek, jest dniem wolnym od zajęć.

06.01 dniem wolnym od zajęć