Informujemy i przypominamy o konieczności odnowienia lub wyrobienia licencji Polskiego Związku Szermierczego na rok 2023, w przypadku chęci brania udziału w turniejach innych niż wewnątrzklubowe. W tym celu należy zalogować się lub zarejestrować poprzez stronę: https://pzszerm.pl/logowanie/
System wymaga udostępnienia skanu aktualnych badań lekarskich. Obecnie wystarczające jest zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
Koszt rocznej licencji zawodniczej to 60zł. Wpłat należy dokonywać zgodnie z instrukcją widoczną w komunikacie pod adresem https://pzszerm.pl/koszt-licencji-na-2023-rok/ tj. na konto PZSzerm o numerze 63 1440 1387 0000 0000 1311 9813 w tytule przelewu wpisując 'imię nazwisko licencja zawodnicza KKS Kraków’.

Licencja zawodnicza Polskiego Związku Szermierczego