GODZINY ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
12:00 – 14: 00
KYUDO
17:00 – 18:30 zajęcia szermiercze
grupa początkująca
_________________
zajęcia
ogólnorozwojowe
dzień konsultacji
i lekcji
indywidualnych

grupa
zaawansowana
zajęcia szermiercze
grupa początkująca
_________________
zajęcia
ogólnorozwojowe
walki

grupa
początkująca
zajęcia szermiercze
grupa początkująca
_________________
zajęcia
ogólnorozwojowe
18:30 – 20:30
zajęcia szermiercze

grupa
zaawansowana
dzień konsultacji
i lekcji
indywidualnych

grupa
zaawansowana

zajęcia szermiercze

grupa
zaawansowana

walki

grupa
zaawansowana

zajęcia szermiercze

grupa
zaawansowana
20:30 – 22:00 KENDOzajęcia szermiercze

grupa
rekreacyjna
KENDOzajęcia szermiercze

grupa
rekreacyjna
KENDO

Dodatkowe zajęcia w soboty odbywają się po wcześniejszym ustaleniu.


Grafik zajęć ważny od 01.09.2019 r.