Szermierka w Krakowie

Początki szermierki w Krakowie sięgają 1817 roku, kiedy to rozpoczęła swą działalność Szkoła Fechtunku w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z nauczycielem fechtunku Aleksandrem Tavernierem. W późniejszych latach prywatnych lekcji fechtunku udzielali Jan Chrzciciel Remy oraz prof. Feliks Sapalski. W 1849 roku do Krakowa przybył pedagog i fechmistrz Michał Starzewski, który chciał założyć Publiczną Szkołę Szermierską. Władze miasta nie wyraziły jednak zgody, skutkiem czego przez kolejne lata udzielał on prywatnych lekcji fechtunku.

W 1900 roku Feliks A. Nowotny założył szkołę szermierki własnego imienia, która jednak nie działała zbyt długo. W kolejnych latach (1901-1903) działał klub im. M. Wołodyjowskiego, a na przełomie XIX i XX wieku prowadzono również zajęcia z szermierki w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i w Krakowskim Oficerskim Klubie Szermierczym.

Krakowski Klub Szermierzy

Najważniejszą datą dla Krakowskiego Klubu Szermierzy jest 4 marca 1910 roku kiedy to oficjalnie powołano Krakowski Klub Szermierzy przy Krajowym Związku Turystyki jako jeden z pierwszych klubów sportowych w Polsce. Głównymi animatorami powstania KKS Kraków byli: artysta malarz i fechmistrz-amator Konrad Winkler, prawnik dr Tadeusz Wołkowicki oraz lekarz i profesor gimnazjum dr Jan Bielawski. Pół roku później, w październiku 1910 roku, zatrudniono emerytowanego fechmistrza wojskowego Antoniego Bąkowskiego, który prowadził zajęcia do rozpoczęcia I Wojny Światowej. Niestety zawirowania okresu wojennego doprowadziły do zaprzestania działalności klubu. Jednak nawet ten kilkuletni okres pracy wydał świetne owoce czego dowodem jest skład ekipy szermierczej na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 1924 roku- wszyscy reprezentanci wywodzili się z Krakowskiego Klubu Szermierzy mimo, że oficjalnie reprezentowali barwy AZS Kraków.

Po I Wojnie Światowej i powstaniu niepodległego Państwa Polskiego- Kraków obok Lwowa, Warszawy i Poznania stał się najsilniejszym ośrodkiem szermierczym w kraju. Mimo głębokiego kryzysu gospodarczego na przełomie lat 20-stych i 30-stych, a także narastających niepokojów politycznych polska szermierka rozwijała się bardzo dobrze, tak w środowisku cywilnym, jak i wojskowym, czego dowodem są medale olimpijskie i mistrzostw świata a zdobyli je między innymi wychowankowie Krakowskiego Klubu Szermierzy tacy jak: dr Adam Papee, Aleksander Małecki i Jerzy Zabielski.

Okres po II Wojnie Światowej był trudny i burzliwy, entuzjaści szermierki w Krakowie długo szukali swego miejsca często zmieniając barwy klubowe. Dopiero po odwilży w 1957 roku, możliwy stał się powrót do historycznej nazwy, co nastąpiło w dniu 3 marca z inicjatywy m.in. Marii i Stanisława Sołtanów, dr Józefa Wodnieckiego, dr Bolesława Czyżowskiego oraz Tadeusza Friedricha. Powstał samodzielny Krakowski Klub Szermierzy, którego działalność trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

Na kartach historii Krakowski Klub Szermierzy zapisał się licznymi sukcesami na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej. Zawodnicy KKS Kraków walczyli i zwyciężali między innymi na Olimpiadach i Mistrzostwach Świata, a także licznych zawodach krajowych. Takie nazwiska jak: Maria i Stanisław Pereświt-Sołtanowie, Wojciech Zabłocki, Wiesław Glos, Zbigniew Przeździecki, Zbigniew Czajkowski, Leszek Suski, Ryszard, Wanda i Marek Rutkowscy są do dziś szeroko znane w środowisku szermierczym.

Niektóre przemiany po 1989 r., doprowadziły w połowie lat 90-tych do kryzysu w Krakowskim Klubie Szermierzy. Niepewność co do losów siedziby i sytuacji finansowej klubu spowodowały odejście wielu zawodników i trenerów. Z początkiem 2000 roku w klubie było zaledwie 5 czynnych członków! Jednakże energiczne działania kolejnych Zarządów, powołanie Sekcji Szermierczej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Szermierki Japońskiej- Kendo, a przede wszystkim wytrwała praca z dziećmi i młodzieżą dały efekty w postaci znacznego rozwoju.

Po długiej batalii prawnej, niestety Krakowski Klub Szermierzy musiał opuścić swą wieloletnią siedzibę przy ul. T. Kościuszki 24, od tego czasu klub wciąż zajmuje tymczasowe siedziby. Obecnie zajęcia prowadzone są w sali gimnastycznej przy ul. B. Czerwieńskiego 16 w Krakowie, a klub liczy blisko 100 członków uprawiających szermierkę sportową- szpadę, a także 30 entuzjastów tradycyjnej szermierki japońskiej- kendo. Trenerami odpowiedzialnymi za sukcesy zawodników są Zbigniew Ryczek, Łukasz Międzik oraz Jakub Międzik. Intensywne treningi młodych zawodników odbywają się pięć razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu po zajęciach szermierczych odbywają się treningi kendo prowadzone przez sensei Artura Hessela, a także dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z szermierki dla amatorów.

Krakowski Klub Szermierzy to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów szermierczych w Polsce. Pomimo różnych zmian i zawirowań historycznych została zachowana ciągłość przekazywania wiedzy o szermierce, rzetelności, uczciwości, etyce i ułańskiej fantazji, co było i jest tradycją naszego klubu.

Zapisy do klubu trwają cały rok, a przygodę z szermierką może rozpocząć niemal każdy i w dowolnym wieku. Do sekcji sportowej zapraszamy dzieci od 7 roku życia. Dorośli mogą spróbować swych sił w grupie rekreacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!