Klubowe turnieje mikołajkowe

Terminy tegorocznych turniejów mikołajkowych to:
Grupa początkująca (dzieci) – 4 grudnia, godzina 17:00
Grupa zaawansowana (młodzież) – 4 grudnia, godzina 18:30
Grupy rekreacyjne, początkująca i zaawansowana (dorośli) – 7 grudnia, godzina 20:00

W tych dniach prosimy o przyjście, w miarę Państwa możliwości, z półgodzinnym wyprzedzeniem. Wydatnie pomoże to w sprawnym przeprowadzeniu zawodów, przez uprzednie przygotowanie sprzętu i przeprowadzenie rozgrzewki wspólnie z trenerami.

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich zawodników!

Obóz letni 2024

Termin przyszłorocznego letniego obozu szermierczego KKS to 15-29 lipca. Miejscem pobytu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Więcej informacji na temat wyjazdu, jego planu i kosztów, udostępniać będziemy na początku 2024 roku.

Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 19.10.2023r. o godzinie 18:30 w świetlicy Klubu przy ulicy Czerwieńskiego 16 w Krakowie odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Krakowskiego Klubu Szermierzy. Prosimy o przybycie wszystkich zainteresowanych zarówno bieżącą, jak i długoterminową działalnością naszego stowarzyszenia.

Wysokość opłat członkowskich

Opłaty członkowskie są stałe i niezależne od liczby obecności w danym miesiącu. Składki należy opłacać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Przy zapisie do klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł (do końca września 2023 80,00 zł).

Wysokości składek członkowskich:

  • 200,00 zł (do końca września 2023 180,00 zł) miesięcznie dla członków korzystających ze sprzętu klubowego
  • 150,00 zł (do końca września 2023 140,00 zł) miesięcznie dla zawodników posiadających własny, kompletny sprzęt szermierczy

    Zniżki:
    – Opłacenie składek za okres roku to koszt 11 x dana stawka, a więc premiowane jest ulgą w wysokości jednomiesięcznej opłaty. Z opcji takiej można skorzystać w dowolnym terminie, przy czym nie ma możliwości uzupełnienia w ten sposób składek zaległych
    – Składki członkowskie drugiego i każdego kolejnego małoletniego członka najbliższej rodziny są obniżone o 50zł względem standardowej stawki

Zajęcia od września

Od poniedziałku 4 września wracamy z pełnym harmonogramem zajęć. W związku z powyższym przypominamy, że w piątek 1 września zajęcia w Klubie nie będą się odbywały.

Wyjazd na obóz letni

Celem dopełnienia niezbędnych (tj. ustawowych) formalności związanych z wyjazdem na obóz letni proszę o wypełnienie części II. załączonej poniżej karty kwalifikacyjnej (informacje dotyczące uczestnika wypoczynku), podpisanie jej i dostarczenie do sekretariatu klubu lub skrzynki podawczej do dnia 6 lipca. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentu w tym terminie, proszę o przesłanie skanu oraz dostarczenie oryginału najpóźniej w dniu wyjazdu. To samo dotyczy aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.
Przy wypełnianiu karty proszę zwrócić uwagę na zapis mówiący o szczepieniach. Jeśli nie wypełniają Państwo tej rubryki, należy dostarczyć kopię lub skan wpisów szczepień z książeczki zdrowia.

Karta kwalifikacyjna – kliknij aby pobrać plik pdf

Pozostała część opłaty za wyjazd powinna zostać wniesiona do dnia 6 lipca.

Prosimy pamiętać o spakowaniu na obóz kompletu sprzętu szermierczego. W przypadku korzystania z wyposażenia klubowego, podobnie jak w przypadku wyjazdów na zawody, należy z wyprzedzeniem pobrać go z magazynu.

Wyjazd na obóz odbędzie się dnia 13.07 z dworca kolejowego Kraków Główny. Pociąg Kolei Małopolskich SKA2 odjeżdża o godzinie 10:44, toteż prosimy o stawienie się na miejscu nie później niż o godzinie 10:20. Planowo odjazd powinien nastąpić z toru peronu 5, jednak warto potwierdzić tę informację na dworcu w dniu wyjazdu. Rozkładowy czas dojazdu do Sędziszowa to 11:50.
Powrót na ten sam peron odbędzie się dnia 27.07 o godzinie 10:19. Pociąg KMŁ SKA2 odjeżdża z Sędziszowa o godzinie 9:12.

O godzinie 10:45 dnia 13 lipca z naszej sali przy ulicy Czerwieńskiego 16 odjeżdżać będzie samochód ze sprzętem szermierczym na obóz. Zachęcamy do dostarczania nam do tego czasu bagaży uczestników obozu, aby nie musieli oni podróżować koleją ze wszystkimi pakunkami. Pozostawienie toreb, jamników itp. będzie możliwe w terminach treningów oraz 13.07 od godziny 9:30.